maz

.

 

„Mazowiecka Akademia Językowa – certyfikowane szkolenia językowe dla mieszkańców województwa mazowieckiego o niskich kwalifikacjach”


NR PROJEKTU: RPMA.10.02.00-14-4627/16
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 476 082,30 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 380 865,84 PLN


UWAGA! OSTATNIE WOLNE MIEJSCA NA KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w BEZPŁATNYCH kursach językowych.
Do projektu zapraszamy szczególnie osoby w wieku 50+ oraz zamieszkujące obszary wiejskie.

Nie czekaj – to ostatnia szansa na podniesienie swoich kwalifikacji!

Informacje i zapisy:

biuro@aledukacja.pl; szkolenia@aledukacja.pl

tel. 518 875 287

Główny cel projektu:
Podniesienie poziomu kompetencji językowych 240 (132K, 108M) mieszkańców województwa mazowieckiego o niskich kwalifikacjach w wieku powyżej 25 roku życia oraz zdobycie kwalifikacji językowych przez min. 80% ww. grupy w okresie od 1.09.2016 r. do 30.10.2017 r.

Rezultaty, które zostaną osiągnięte:
Podniesienie biegłości językowej o minimum jeden poziom wpłynie na wzrost szans Uczestników Projektu na rynku pracy, dając większą możliwość rozwoju zawodowego i ograniczenie marginalizacji, spowodowanej brakiem znajomości języka obcego.
192 Uczestników Projektu (tj. 80% osób) o niskich kwalifikacjach w wieku 25 lat i więcej uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu. Kursy zakończą się egzaminem zewnętrznym TELC i wydaniem certyfikatów potwierdzających określony poziom kwalifikacji językowych.

Grupa docelowa:
240 (132K, 108M) osób zamieszkujących  zgodnie z KC  na terenie województwa mazowieckiego, o niskich kwalifikacjach  w wieku powyżej 25 roku życia, w tym minimum 55% kobiet. Grupę docelową stanowić będą osoby, które nie korzystały ze wsparcia LLL w ramach PO KL 2013-2015 i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub podwyższeniem umiejętności językowych oraz potwierdzeniem uzyskanych kwalifikacji certyfikatem zewnętrznym TELC, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu. Projekt skierowany jest między innymi do osób spełniających poniższe kryteria kwalifikowalności:

  • 30 %Uczestników Projektu to osoby zamieszkują na terenie obszarów wiejskich tj. 74 osoby,
  • 60% Uczestników Projektu to osoby w wieku 50+ tj. 146 osób.
  • 8% Uczestników Projektu to osoby z niepełnosprawnościami tj. 20 osób.

Zadania realizowane w projekcie:

  1. 120 godz. KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO na poziomie od A1 do B2,  zakończony zewnętrznym egzaminem TELC
  2. 120 godz. KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO na poziomie od A1 do B2, , zakończony zewnętrznym egzaminem WIDAF
  3. 120 godz. KURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO na poziomie od A1 do B2, , zakończony zewnętrznym egzaminem TFI


DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin uczestnictwa w Projekcie

HARMONOGRAMY – JĘZYK ANGIELSKI

Harmonogram zajęć_grupa XV

Harmonogram zajęć_grupa XVI

Harmonogram zajęć_grupa XVII

Napisz do nas