Nasze projekty UE

Od szkolenia do zatrudnienia
.

Nowe kompetencje kluczem do sukcesu!
.

Mazowiecka Akademia Językowa – certyfikowane szkolenia językowe dla mieszkańców województwa mazowieckiego o niskich kwalifikacjach

Powrót do aktywności – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej 48 biernych zawodowo mieszkańców powiatu nowomiejskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem

Nowe szanse na rynku pracy – kompleksowy program typu outplacement w województwie pomorskim

Pomorska Akademia Kompetencji Kluczowych – certyfikowane szkolenia językowe i TIK dla 
 mieszkańców województwa pomorskiego

Kompetentny pracownik 29+ – program aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatów prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego i namysłowskiego o niskich kwalifikacjach, pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Zainwestuj w siebie – program aktywizacji społecznej i zawodowej 64 mieszkańców powiatu kętrzyńskiego,
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Daj sobie szansę – program integracji społeczno-zawodowej 50 niepełnosprawnych mieszkańców MOF
Olsztyna zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

KURS NA PRACĘ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat zamieszkujących obszary o najwyższej stopie bezrobocia w województwie pomorskim