“Nowe kompetencje kluczem do sukcesu!”


NR PROJEKTU: RPZP.08.10.00-32-K169/16
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 541 656,15 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 460 407,72 PLN


Napisz do nas

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy