Okres realizacji projektu: od: 2020-01-01 do: 2020-10-31