„POMORSKA AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH – CERTYFIKOWANE SZKOLENIA JĘZYKOWE I TIK DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”

CAŁKOWICIE DARMOWE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO!*

*Dla osób w wieku 50+ dodatkowo kurs z zakresu TIK

Rekrutacja trwa, nie czekaj – zapisz się już dziś!

Zapraszamy na 120 godzinne kursy językowe zakończone międzynarodowym egzaminem TOEIC Bridge/WIDAF Basic
w zależności od rodzaju zakończonego kursu.

Zainteresowany? DZWOŃ – 518 875 287

.

NR PROJEKTU: RPPM.05.05.00-22-0008/16
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 006 557,89 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 855 574,21 PLN

Napisz do nas

.

Główny cel projektu:

Podniesienie poziomu znajomości języka obcego i obsługi komputera wśród 264 mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 25-67 lat, bez względu na status na rynku pracy, w tym minimum 55% kobiet, 60% osób zatrudnionych w MŚP lub podmiotach ekonomii społecznej i 80% osób w wieku 50+ o niskich kwalifikacjach oraz uzyskanie kwalifikacji językowych i TIK przez min. 85% ww. grupy w okresie od 01.06.2017r. – 31.10.2018r.

Rezultaty, które zostaną osiągnięte:

Uczestnicy projektu otrzymają kompleksowe wsparcie obejmujące szkolenia językowe lub ICT, dzięki którym 144 osoby podniosą kompetencje językowe, natomiast 96 osób kompetencje ICT. Minimum 80% osób potwierdzi uzyskanie umiejętności uzyskaniem certyfikatu TELC lub ECCC. Nabyte kompetencje wpłyną na zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej uczestników projektu.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowią 264 osoby (146K/118M), które w dniu przystąpienia do projektu spełnią łącznie następujące kryteria:

  • zamieszkiwanie, zgodnie z KC, na terenie województwa pomorskiego,
  • wiek aktywności zawodowej (osoby powyżej 25 r.ż., w tym 80% osób w wieku 50+ o niskich kwalifikacjach),
  • zatrudnienie w sektorze MŚP lub podmiotach ekonomii społecznej – 60% grupy docelowej,
  • status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo – 40% grupy docelowej.

Zadania realizowane w projekcie:

  1. Realizacja kursów z języka angielskiego na poziomie od A1 do B2 w wymiarze 120 godzin.
  2. Realizacja kursów z języka niemieckiego na poziomie od A1 do B2 w wymiarze 120 godzin.
  3. Realizacja kursów z zakresu TIK na poziomie od A do B w wymiarze 96 godzin.

Liczba grup uruchamianych na danym poziomie jest uzależniona od faktycznych potrzeb Uczestników projektu i wyników testów językowych. Kursy zakończą się egzaminami zewnętrznymi, zgodnymi z CEFR (w przypadku kursów językowych) oraz DIGCOMP (w przypadku kursów TIK).

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

1_Formularz zgłoszeniowy

2_Oświadczenie o posiadanym statusie na rynku pracy

3_Oświadczenie o zatrudnieniu

4_Oświadczenie Uczestnika Projektu

5_Regulamin

6_Oświadczenie o powrocie do pracy

7_Oświadczenie deminimis

8 Test poziomujący_angielski_Pomorska Akademia kompetencji kluczowych