Studia podyplomowe

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE RUSZYŁA!

REGIONALNY OŚRODEK EDUKACYJNY 

W ofercie Regionalnego Ośrodka Edukacyjnego znajdują się studia podyplomowe, realizowane pod patronatem Wyższej Szkoły Gospodarczej z siedzibą w Bydgoszczy, która daje szansę doskonalenia i uzupełniania posiadanej wiedzy, bądź też możliwość przekwalifikowania się, lub zmiany zawodu, które z założenia wpisują się w ideę kształcenia przez cale życie (lifelong learning)

Studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Edukacyjnym tworzy wysoko wykwalifikowana kadra wykładowców , profesorów akademickich, specjalistów wielu branż, oraz praktyków z doświadczeniem dydaktycznym, którzy łączą teorię z najaktualniejszą praktyką życia gospodarczego.

Oferta Regionalnego Ośrodka Edukacyjnego pozwala na wybranie studiów zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami i potrzebami w najbliższej lokalizacji od miejsca zamieszkania. Wyższa Szkoła gospodarki prowadzi kształcenie w formie studiów podyplomowych we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Edukacyjnym, z siedzibą w Obornikach, oraz w Gdańsku,na terenie powiatów:
– Obornickiego
– Poznańskiego
– Czarnkowsko-trzcianeckiego
– Szamotulskiego,
oraz aglomeracji trójmiejskiej.

REKRUTACJA 2018/2019

Regionalny Ośrodek Edukacyjny z siedzibą w Obornikach oraz w Gdańsku, pod patronatem Wyższej Szkoły Gospodarczej, prowadzi rekrutację na studia podyplomowe 2018/2019

ON-LINE
e-mail: studia@aledukacja.pl
tel: 574-596-798

WARUNKI PRZYJĘCIA:
Studia Podyplomowe adresowane są do osób, które ukończyły studia wyższe (dyplom licencjata, inżyniera lub magistra)
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Regionalny Ośrodek Edukacyjny uruchamia studium po zgłoszeniu się minimalnej liczby uczestników.

Opłata za naukę składa się z :
– bezzwrotnej opłaty wpisowego: 200,00zł
– czesnego zgodnie z cennikiem studiów podyplomowych Regionalnego Ośrodka Edukacyjnego
* wpisowe podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku nieuruchomienia studiów.

Wymagane dokumenty:
– formularz zgłoszeniowy
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– 1 zdjęcie legitymacyjne
– kserokopia dowodu osobistego
– dowód uiszczenia opłaty wpisowej na rachunek uczelni

Numer rachunku do wpłat wpisowego:
Regionalny Ośrodek Edukacyjny
ul. 11 Listopada 7, 64-600 Oborniki
Nr konta: BZ WBK 57 1090 1391 0000 0001 3316 3905
z dopiskiem: SP – WPISOWE -/ nazwa kierunku studiów podyplomowych/
Wpisowe podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku nieuruchomienia studiów.
UWAGA! W przypadku studiów podyplomowych należy dopisać nazwę miasta.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:
Wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zaocznym- PIĄTKI, SOBOTY, NIEDZIELE.
(Spotkania organizowane są zazwyczaj co dwa tygodnie)

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OBEJMUJE:
>
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
> Logistyka i Transport
> Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Elementami Logopedii
> Ochrona Danych Osobowych
> Zarządzanie Jakością
> Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności
> Zarządzanie Nieruchomościami
> Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
> Technologia Żywności i Żywienia Człowieka

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA NAUCZYCIELI:
>
Fizyka dla Nauczycieli
> Chemia dla Nauczycieli
> Matematyka dla Nauczycieli
> Biologia dla Nauczycieli
> Integracja Sensoryczna
> Socjoterapia z Resocjalizacją
> Doradztwo Zawodowe
> Edukacja dla Bezpieczeństwa
> Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
> Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
> Neurodydaktyka
> Przygotowanie pedagogiczne

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz kontaktu: 574-596-798