„Bądź aktywny! – program integracji społeczno-zawodowej 50 mieszkańców gmin powiatu działdowskiego, ostródzkiego, nidzickiego, lidzbarskiego, elbląskiego, szczycieńskiego i nowomiejskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

.

NR PROJEKTU: RPWM.11.01.01-28-0012/18

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 866 230,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 822 918,49 zł


CEL PROJEKTU: Przywrócenie zdolności 50 mieszkańców wybranych gmin powiatu działdowskiego, ostródzkiego, nidzickiego, lidzbarskiego, elbląskiego, szczycieńskiego, i nowomiejskiego (w tym 10 osób niepełnosprawnych ) pozostających bez pracy, zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność i/lub korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej do udziału w życiu społeczno-zawodowym poprzez poprawę zdolności uczestników projektów do zatrudnienia w zawodach zgodnych z potrzebami rynku pracy oraz włączenie społ. w okresie 09.2018r. – 03.2020r.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU – województwo warmińsko-mazurskie:

 • Działdowski ( Działdowo, Iłowo-Osada, Płośnica, Rybno)
 • Elbląski (Elbląg, Godkowo, Gronowo, Markusy, Młynary, Pasłęk, Rychliki, Tolkmicko)
 • Lidzbarski ( Kiwity, Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta)
 • Nidzicki (Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo)
 • Nowomiejski (cały powiat)
 • Ostródzki ( Dąbrówno, Grunwald, Łukta, Małdyty, Miłakowo, Miłomłyn, Morąg, Ostróda)
 • Szczycieński ( Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Rozogi, Szczytno,Świętajno, Wielbark)

EFEKT PROJEKTU: Ograniczenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację wsparcia zwiększającego szanse Uczestników Projektu na powrót do aktywności społeczno-zawodowej.

GRUPA DOCELOWA [GD]: Grupę docelową w projekcie stanowi 50 os. ( 26K/24M), zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczeniem społecznym, które w dniu objęcia 1. formą wsparcia spełnią łącznie niżej wymienione kryteria:

 1. wiek 18-65 lat
 2. zamieszkanie zgodnie z KC, na terenie gmin pow. działdowskiego, ostródzkiego, nidzickiego,, lidzbarskiego, elbląskiego, szczycieńskiego, lub nowomiejskiego
 3. osoby bez zatrudnienia, jednocześnie korzystające z pomocy społecznej
 4. osoby z niepełnosprawnościąZAKWALIFIKOWANIE DO PROJEKTU NA PODSTAWIE DOSTARCZONEGO:
  – oświadczenia o statusie os. biernej zawodowo/os. długotrwale bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, lub zaświadczenie z PUP o statusie os. długotrwale bezrobotnej
  – zaświadczenie z OPS / oświadczenie uczestnika o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej
  – orzeczenie o niepełnosprawności

ZADANIA:

 1. Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji (IŚR) spotkania z doradcą zawodowym
 2. Poradnictwo psychologiczne
 3. Trening kompetencji i umiejętności społecznych
 4. Pośrednictwo pracy
 5. Certyfikowane szkolenia zawodowe (80 godzin)
 6. Staże zawodowe (4 miesiące) dla 25 osób
 7. Zatrudnienie subsydiowane (4 miesiące) dla 25 osób
 8. Zatrudnienie wspomagane

Uczestnikom projektu GWARANTUJEMY:
– Stypendium szkoleniowe w wysokości 532,00 zł/os. /10 dni szkolenia
– Stypendium stażowe 997,40 zł/os./mc
– Wynagrodzenie w ramach zatrudnienia subsydiowanego 2 750,00 zł brutto/os./mc
– Zwroty kosztów dojazdu
– Catering (serwis kawowy, obiad)
– Materiały szkoleniowe

Informacje i zapisy:

e-mail: biuroprojektu@aledukacja.pl

tel.: 797 676 929

ZAPYTANIA OFERTOWE:

.


Napisz do nas