Nasze projekty UE

Od szkolenia do zatrudnienia
.

Nowe kompetencje kluczem do sukcesu!
.

Mazowiecka Akademia Językowa – certyfikowane szkolenia językowe dla mieszkańców województwa mazowieckiego o niskich kwalifikacjach

Powrót do aktywności – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej 48 biernych zawodowo mieszkańców powiatu nowomiejskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem

Nowe szanse na rynku pracy – kompleksowy program typu outplacement w województwie pomorskim

Pomorska Akademia Kompetencji Kluczowych – certyfikowane szkolenia językowe i TIK dla 
 mieszkańców województwa pomorskiego

Aktywność zawodowa pierwszym krokiem do zatrudnienia!

Zainwestuj w siebie – program aktywizacji społecznej i zawodowej 64 mieszkańców powiatu kętrzyńskiego,
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Daj sobie szansę – program integracji społeczno-zawodowej 50 niepełnosprawnych mieszkańców MOF
Olsztyna zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

KURS NA PRACĘ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat zamieszkujących obszary o najwyższej stopie bezrobocia w województwie pomorskim

Wiedza i doświadczenie szansą na zatrudnienie!

Bądź aktywny! – program integracji społeczno-zawodowej 50 mieszkańców gmin powiatu działdowskiego,
ostródzkiego, nidzickiego, lidzbarskiego, elbląskiego, szczycieńskiego i nowomiejskiego, zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym”

Integracja społeczno-zawodowa szansą na przyszłość dla 50 mieszkańców województwa lubuskiego,
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Daj sobie szansę – program integracji społeczno-zawodowej 50 niepełnosprawnych mieszkańców MOF Olsztyna zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym II