Nasze projekty UE

„Bądź aktywny! – program integracji społeczno-zawodowej 60 mieszkańców gmin powiatu działdowskiego, ostródzkiego, nidzickiego, lidzbarskiego, elbląskiego, szczycieńskiego i nowomiejskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym II”, nr RPWM.11.01.01-28-0051/19

„Dajmy Młodym szansę – Póki mają Power”, nr POWR. 01.02.01-04-0118/19

Wiedza i doświadczenie szansą na zatrudnienie!

Bądź aktywny! – program integracji społeczno-zawodowej 50 mieszkańców gmin powiatu działdowskiego,
ostródzkiego, nidzickiego, lidzbarskiego, elbląskiego, szczycieńskiego i nowomiejskiego, zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym”

Daj sobie szansę – program integracji społeczno-zawodowej 60 niepełnosprawnych mieszkańców MOF Olsztyna zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym III