Wprowadzone przez aladmin

„KURS NA PRACĘ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat zamieszkujących obszary o najwyższej stopie bezrobocia w województwie pomorskim”

Okres realizacji projektu:  2017-09-01 – 2019-09-30 Grupa docelowa: Osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należące do wszystkich następujących grup: • osoby w wieku 50 lat i więcej, • kobiety, • osoby z niepełnosprawnościami, • osoby długotrwale bezrobotne, • osoby o niskich kwalifikacjach. Obszar realizacji projektu, powiat: 1. bytowski 2. […]