„KURS NA PRACĘ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat zamieszkujących obszary o najwyższej stopie bezrobocia w województwie pomorskim”

Okres realizacji projektu:  2017-09-01 – 2019-09-30
Grupa docelowa:
Osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należące do wszystkich następujących grup:
• osoby w wieku 50 lat i więcej,
• kobiety,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby o niskich kwalifikacjach.

Obszar realizacji projektu, powiat:
1. bytowski
2. chojnicki
3. człuchowski
4. kościerski
5. kwidzyński
6. lęborski
7. malborski
8. nowodworski
9. pucki
10. słupski
11. starogardzki
12. sztumski
13. tczewski
14. wejherowski

Projekt jest skierowany do 140 osób fizycznych, bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, zamieszkujących w roz. KC na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia w woj. pomorskim (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30r.ż), należących do wszystkich poniższych grup:
• w wieku 50 lat i więcej (min.10os.),
• osób z niepełnosprawnościami (min.14os.),
• osób długotrwale bezrobotnych (min.10os.),
• o niskich kwalifikacjach (min.76os.),
• 84 kobiet (30 K nienależących do ww. grup). Każdy uczestnik będzie należał do min.1 lub więcej z ww. grup.

Wsparcie w projekcie:

1.IPD (obligatoryjne) – identyfikacja potrzeb i możliwości,
2. wsparcie psychologiczno-doradcze – wspieranie procesu aktywizacji,
3.Indywidualne pośrednictwo pracy (obligatoryjne)- zarządzanie karierą,
4.Kursy i szkolenia zawodowe – kwalifikacje w zawodzie, STYPENDIUM SZKOLENIOWE – 997,40 zł
5.kompetencje kluczowe – umiejętności niezbędne na rynku pracy, STYPENDIUM SZKOLENIOWE – 239,38 zł
6.staże u pracodawców – doświadczenie zawodowe, STYPENDIUM STAŻOWE – 997,40 x 3 miesiące
7.dodatek relokacyjny – wsparcie mobilności przestrzennej.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *